Misiune

  • harta2Federaţia Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est este membru al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)
  • Promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comerciale, financiare, juridice si de orice natura ale intreprinderilor private mici si mijlocii din Regiunea de Nord-Est
  • Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului privat de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), prin crearea unui mediu favorizant – juridic, instituţional, economic, tehnic, ştiinţific, educaţional, informaţional şi cultural – înfiinţării, funcţionării şi amplificării performanţelor firmelor în contextul intensificării internaţionalizării activităţilor, al integrării României în Uniunea Europeană. [Detalii]

 

Obiective

  • Apararea si promovarea intereselor IMM-urilor private la nivel regional, national si international
  • Promovarea si apararea intereselor intreprinderilor private in relatia cu autoritatile publice precum si cu alte organisme si organizatii din Romania si din strainatate
  • Stimularea, prin modalitati specifice, a privatizarii si a infiintarii de intreprinderi mici si mijlocii cu capital privat

 

Statut

  • Promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comerciale, financiare, juridice si de orice natura ale intreprinderilor private mici si mijlocii din Regiunea de Nord-Est. [Detalii]

 

Comunicate

COMITETUL DE CONDUCERE JUDEŢEAN AL PJIMM IAȘI reprezentând peste 2/3 din numărul membrilor săi, potrivit art. 16.6 din statutul actualizat, în temeiul art.16.2 CONVOACĂ în şedinţa  ordinară, programată a avea loc, la  prima convocare, dacă există cvorum pentru data de 10.02.2019, ora 9, la  sediul său din mun. Iași, str. Bașotă, nr. 4, jud. Iași, iar în cazul lipsei cvorumului, ședința este programată a avea loc la data de 18.02.2021 la aceeași oră și în aceeași locație mai sus indicate, idiferent de cvorum, CONFERINŢA JUDEŢENĂ  a  PJIMM Iaşi
[Detalii]

 

Evenimente

  • Untitled-102

Măsuri naţionale de sprijin al sectorului ospitalier

Acest document prezintă formele de ajutor oferite sectorului ospitalier în baza a 5 categorii şi anume:

Ajutoare directe şi compensarea costurilor fixe: vă rugăm să oferiţi exemple de ajutor financiar nerambursabil oferit de guverne. Acesta poate […]

  • Untitled-101

Protest Horeca

Protestul reprezintă „un strigăt cu ultimele puteri ale tuturor celor peste 400.000 de oameni din industria ospitalității, atât a celor care au rezistat, cât și a celor care nu au mai găsit resurse și putere […]

Vezi toate evenimentele