In noul inceput de mileniu in care se incearca, pe plan mondial, globalizarea economica, si in plan national atingerea unei economii de piata demne de reusita integrarii Romaniei in structurile europene, societatile comerciale romanesti, alcatuite in proportie de peste 95% din IMM-uri, trebuie sa se adapteze rapid ritmului galopant al noilor cerinte europene.

De ce membru FRPIMM RNE ?

Pentru ca reusita firmei Dumneavoastra, depinde de accesul prompt la informatie, consultanta specializata, pregatirea personalului si a conducerii, sustinerea intereselor firmei, pe care PIMMRNE poate sa vi-l ofere in cel mai scurt timp posibil.

Cine poate deveni membru FRPIMM RNE ?

MEMBRI
Societati comerciale cu capital majoritar privat, infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare

MEMBRI ASOCIATI
– asociatiile familiale asociatii profesionale
– asociatii de ramura
– persoane fizice autorizate

MEMBRI SUSTINATORI
diverse persoane fizice, societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura constituite conform legislatiei in vigoare
alte persoane juridice neguvernamentale si apolitice (ex. reprezentante ale unor firme straine in Romania)
Capitalul societatii comerciale poate fi integral romanesc, strain sau mixt.
Societatea comerciala care adera la FRPIMM RNE isi desemneaza reprezentantul, persoana fizica din cadrul societatii, care sa o reprezinte in FRPIMM RNE.
Apartenenta politica a persoanelor ce reprezinta societatile comerciale membre ale FRPIMM RNE este libera, dar este interzis in mod expres ca aceste optiuni politice sa se manifeste in orice fel in cadru FRPIMM RNE.
In cazul in care diverse asociatii neguvernamentale de tip patronal, profesional, etc., solicita aderarea la FRPIMM RNE, Consiliul Director poate aviza, iar Adunarea Generala poate aproba aderarea ca membrii plini sau membrii asociati.

Care sunt drepturile membrilor?

Sa beneficieze de sprijin, asistenta si indrumare in activitatea economica, de productie etc., corespunzator cu obiectul sau domeniul de activitate;
Sa primeasca informatiile de care dispune FRPIMM RNE, referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, marketing, manageriale, tehnice, tehnologice si in alte domenii de activitate.
Sa fie aparat impotriva concurentei neloiale si impotriva abuzurilor administrative si sindicale.
Sa primeasca publicatiile editate de asociatie.
Sa beneficieze de programele de pregatire, de serviciile cluburilor, bazelor sportive si altor tipuri de activitati organizate de PIMMRNE.
Sa participe la expozitii, targuri si orice alte manifestari organizate de consiliu in tara si in strainatate. Sa primeasca asistenta juridica, economica, tehnica, financiara, comerciala si in alte domenii de activitate de la persoanele de specialitate din cadrul PIMMRNE. Sa primeasca asistenta juridica in litigiile cu parteneri straini.
Sa aleaga si sa fie ales in organismele de conducere.

Care sunt obligatiile membrilor?

Sa actioneze pentru realizarea obiectului de activitate al consiliului, in vederea indeplinirii scopurilor din statut.
Sa respecte statutul si hotararile organismelor de conducere.
Sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in relatiile cu ceilalti membrii FRPIMM RNE si cu parteneri de contracte.
Sa militeze pentru cresterea prestigiului FRPIMM RNE si al membrilor acestuia, in tara si in strainatate.
Sa participe la actiunile organizate de FRPIMM RNE.

Unde trebuie sa va adresati?

Pentru informatii suplimentare contactati-ne la telefon 0232-210.970, pe fax la 0232-210.970 sau pe e-mail la office@pimmnordest.ro