Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj implementează din data de 03.10.2017 proiectul ”SMART-Up Diaspora”. Acesta este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi.

SMART-Up Diaspora vizează creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Proiectul este derulat în parteneriat cu Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi şi Asociaţia Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Filiala Arad şi se desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni. Având o valoare totală de peste 17 milioane lei, din care peste 50% constituie valoarea granturilor ce vor fi acordate pentru înfiinţarea de noi firme, proiectul vizează susţinerea dezvoltării antreprenoriale a peste 400 de români din străinătate şi finanţarea cu până la 40 mii euro nerambursabili a cel puţin 50 de noi IMM-uri.

Pot lua parte la SMART-Up Diaspora persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • Sunt cetăţeni români;
  • Au peste 18 ani;
  • Intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
  • Au reşedinţa sau domiciliul în una dintre regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
  • Fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în proiect;
  • Demonstrează că au experienţă antreprenorială în străinătate şi/sau capacitatea tehnică şi profesională sau cunoştinţe de specialitate atestate prin documente recunoscute de statul român în domeniul în care doresc să înfiinţeze o afacere prin intermediul programului;

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi
str. Başotă nr. 4 – 700036 Iaşi
Tel/Fax: 0232-210970, 0332440827
Email: office@pimmiasi.ro, Web: www.pimmiasi.ro
Informaţii suplimentare: +40-744475889 (de Luni până Vineri în intervalul orar 09.00 – 13.00) sau la adresa de email office@pimmiasi.ro.
Urmăreşte-ne pe www.apm.ro, www.pimmiasi.ro, www.imm-arad.ro şi pe facebook.

 

Manager de Proiect,
Augustin Feneşan