Misiune

  • harta2Federaţia Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est este membru al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)
  • Promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comerciale, financiare, juridice si de orice natura ale intreprinderilor private mici si mijlocii din Regiunea de Nord-Est
  • Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului privat de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), prin crearea unui mediu favorizant – juridic, instituţional, economic, tehnic, ştiinţific, educaţional, informaţional şi cultural – înfiinţării, funcţionării şi amplificării performanţelor firmelor în contextul intensificării internaţionalizării activităţilor, al integrării României în Uniunea Europeană.
  • Federaţia Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est va acţiona pentru realizarea unei puternice reţele de structuri teritoriale capabile să protejeze şi promoveze interesele IMM-urilor pe plan naţional, regional şi local, în relaţiile cu administraţia centrală şi locală, cu organismele şi organizaţiile politice, financiare, comerciale, informaţionale, tehnico-ştiinţifice şi patronale. Concomitent, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC), Federaţia Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est va acorda o atenţie deosebită dezvoltării unei cuprinzătoare şi accesibile reţele de centre de servicii suport pentru IMM-urile membre, în vederea facilitării creşterii capacităţii lor competitive. Prin întreaga sa activitate, Federaţia Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est va urmări recunoaşterea “de facto” de către toate fortele politice, de către întreaga populaţie, a rolului determinant pe care sectorul IMM-urilor îl are în asigurarea unei activităţi economice performante şi a stabilităţii sociale şi politice a României, ceea ce va trebui să se reflecte în schimbarea radicală a deciziilor şi acţiunilor parlamentare şi guvernamentale referitoare la firmele mici şi mijlocii, în crearea unui mediu economico-social favorizant, similar cu cel existent în Uniunea Europeană