Acest document prezintă formele de ajutor oferite sectorului ospitalier în baza a 5 categorii şi anume:

Ajutoare directe şi compensarea costurilor fixe: vă rugăm să oferiţi exemple de ajutor financiar nerambursabil oferit de guverne. Acesta poate include sprijin direct oferit de guverne în baza unei estimări a costurilor fixe, pierdere de profit sau măsuri de eliberare cu privire la chirie.

  • Împrumuturi şi garanţii împrumut: exemple de împrumuturi cu dobânzi reduse sau fără dobânzi puse la dispoziţia sectorului ospitalier, sau rambursări ale împrumuturilor garantate de guvern sau amânări de plată la rambursarea împrumutului.
  • Ajutoare pentru salariu şi şomaj tehnic: exemple de ajutor financiar oferit de autorităţile publice pentru a subvenţiona plata salariilor sau oferi sprijin personalul în şomaj temporar datorită lipsei de activitate (şomaj tehnic).
  • Măsuri fiscale: exemple de măsuri fiscale aplicate pentru a susţine sectorul ospitaliser. Acestea pot implica impozitarea indirectă (ex. TVA), impozitarea directă (anularea taxelor fixe sau contribuţiilor sociale), precum şi amânarea de la plata impozitului.
  • Alte forme de ajutor: în cazul în care un exemplu relevant de sprijin pentru sectorul ospitalier nu corespunde cu oricare din categoriile mai sus menţionate.
  • Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în acest moment: opiniile dvs cu privire la măsurile de ajutor aplicate pe piaţa internă, dacă sunt de succes sau eficiente sau dacă au avut un efect limitat sau au prezentat deficienţe

 

Austria Ajutoare directe şi compensarea costurilor fixe:

·         Subvenţionare cost fix şi compensare pierdere: Modelul doi piloni este în prezent oferit pentru Faza II de subvenţionare a costurilor fixe. Modelul deja cunoscut cu un cap de 800.000 euro este astfel completat de o înlocuire a pierderii. Cu instrumentul finalizat al înlocuirii pierderii, este pus la dispoziţie un volum de până la 3 milioane euro. Companiile pot alege între aceste două versiuni.

Pentru detalii, accesaţi următoarea pagină de internet.

 

·         Înlocuire venit: Ca primă măsură de prim ajutor, guvernul federal a stabilit înlocuirea venitului pentru afacerile direct afectate de închidere (din 3 noiembrie 2020).

 

 

Până pe 15 decembrie 2020, toate activităţile direct afectate de închidere au avut posibilitatea să solicite o înlocuire a venitului de 80% pentru luna noiembrie. Începând cu 16 decembrie 2020, se poate solicita o înlocuire a vânzărilor de 50 % pentru luna decembrie.

 

·         Fond de dificultăţi: Programul de sprijin pentru crearea unui fond de siguranţă pentru situaţiile de dificultăţi pentru activităţile ce includ o persoană şi microîntreprinderi, în spcial afaceri mici de familie. Camera Economică Federală din Austria gestionează programul de sprijin federal pentru Fondul de dificultăţi. În acest scop, până la 2 miliarde de euro s-au pus la dispoziţie pentru fondul de administrare a crizei COVID-19. Rambursările s-au efectuat în două etape începând cu săptămâna calendaristică 14 (2020). Faza 2 a început pe 20 aprilie 2020.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

·         Asumarea răspunderii pentru finanţarea interimară: Colateralizarea finanţării interimare de la băncile locale cu garanţii de la ÖHT (Banca hotelieră şi de turism din Austria) şi asumarea costurilor pentru taxa de prelucrare unică şi comisionul de garanţie oferit de Minister. Scopul garanţiilor este de a asigura lichidităţi şi continuarea operaţiunilor. Prin crearea unui cadrul de răspundere separat pentru finanţarea interimară COVID-19, IMMurile din turism şi industria de recreere au acces la o sumă de până la 1,625 miliarde euro. Garanţiile sunt puse la dispoziţie de Fondul de Asistenţă Corona, care este folosit în primul rând pentru a susţine aceste companii care sunt afectate de măsuri precum interdicţii de intrare, restricţii de călătorie sau restricţii de reunire şi se confruntă cu probleme de lichiditate şi se confruntă cu pierderi majore de venit şi ameninţarea activităţii lor. Acest sectoare sunt în principal catering, cazare şi industria de recreere.

Subvenţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

·         Reducerea duratei de lucru: S-a anunţat de asemenea o modificare semnificativă în sensul reducerii duratei actuale de lucru. Din punctul de vedere al asociaţiei comerciale hoteliere, există posibilitatea reducerii programului minim de lucru la 30% într-un mod facil şi rapid, fără procedură de aprobare sau aplicare.

Pentru a susţine companiile care sunt afectate de închidere care se va aplica începând cu 03.11.2020, partenerii sociali au fost de acord să adapteze durata de lucru scurtată Corona. Aceste măsuri, iniţial luate până la data de 6 decembrie 2020, vor continua să se aplice industriilor afectate ca urmare a prelungirii închiderii până în ianuarie 2020. Programul de lucru de 0 la sută şi, în acest sens, posibilitatea desfăşurare a activităţii sub 30 sau 10 la sută.

 

 

·         Bonus la angajare: Bonusul la angajare are drept scop să susţină angajaţii care nu au găsit încă un loc de muncă în specializarea lor sau în domeniul anterior de activitate. Acesta avantajează şi activităţile turistice care nu funcţionează încă la capacitate maximă dar care are nevoie de angajaţi. Bonusul se poate aplica la biroul de plasare a forţei de muncă începând cu jumătatea lunii iunie şi până la finalul lunii iunie 2021. Un salariu mai mic la angajare este completat cu aproximativ 80% din salariul net dinainte de şomaj (max. 950 euro).

Măsuri fiscale:

·         Amânări, taxe, asigurare socială: Dacă hotelierii au beneficiat de o amânare a taxelor anterioare după 15 martie 2020 ca urmare a pandemiei COVID, iar această amânare a expirat pe 1 octombrie 2020, se va prelungi automat până pe 31 martie 2021 datorită unei dispoziţii legale exprese. Această prelungire va include şi toate impozitele aplicate contribuţiei până pe 25 septembrie 2020.

În cazul în care creanţa nu face obiectul prelungirii legale a amânării, hotelierii pot solicita o amânare a plăţii sau eşalonare.

 

Nu se va aplica nicio dobândă pentru amânare în perioada 15 martie 2020 – 31 martie 2021. După această dată, rata dobânzii de amânare este de 2% şi se va majora treptat (la fiecare două luni cu 0,5%).

 

De asemenea, s-a adoptat un model de plată eşalonată pe 10.12. 2020, care permite rambursarea flexibilă a taxelor amânate în două etape. Acest acord special se aplică creanţei generate ca urmare a pandemiei Covid-19 în perioada 15 martie 2020-31 martie 2021.

·         Reducerea impozitului pe vânzări la 5%: În perioada iunie 2020-final 2021, domeniul hotelier şi catering pot beneficia în 2021 de o aplicare temporară a ratei reduse a TVA-ului de 5% la profitul din vânzarea de alimente, băuturi şi cazări.

Alte forme de ajutor:

·         Primă de investiţie COVID-19: Această primă de investiţie este folosită pentru a subvenţiona noile instrumente corporale şi necorporale ale activelor fixe depreciabile ce necesită capitalizare, aplicabil în perioada 1 septembrie 2020-28 februarie 2021 şi implementat cel târziu până pe 28 februarie 2022. Se analizează în prezent prelungirea perioadei. Măsura se

 

 

adresează tuturor companiilor indiferent de dimensiune sau sector. Prima de bază este de 7%; investiţiile în digitalizare, spaţii verzi şi ştiinţele sănătăţii şi vieţii sunt favorizate, cu o primă de 14%.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

Aplicarea măsurilor individuale de ajutor COVID 19 s-au modificat semnificativ până în prezent (începând cu jumătatea lunii decembrie 2020). Se aplică cel mai mult pentru scutirea de impozite şi garanţii, cu valori de aplicare de 64 şi respectiv 60 procente. Plăţi ce depăşesc 5,3 miliarde EURO au fost efectuate până în prezent pentru activitatea cu durată redusă Corona, cu un cadru de lucru de  12 miliarde EURO (2020) şi 13,5 miliarde EURO (inclusiv anul 2021). Rata de aplicare până în prezent este sub 40 procente.

Bulgaria Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:
(Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat) Pe 20 ianuarie, un plan bulgar de €79 milioane pentru a susţine microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii afectate de pandemia coronavirus. În cadrul temporar de ajutor de stat, planul, cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională, este accesibil întreprinderilor din anumite sectoare ale căror activităţi au fost suspendate sau limitate prin măsuri restrictive guvernamentale impuse pentru a limita răspândirea coronavirului.Sprijinul are drept scop să ajute beneficiarii să îşi acopere parte din costurile operaţionale şi să susţină activităţile pentru a depăşi lipsa de fonduri sau lichidităţi.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

Plan de garantare a împrumuturilor existente şi noi pentru a susţine companiile afectate de pandemia coronavirus (denumit “ Program intermediat de garantare împrumuturi IMM”). Va oferi garanţii publice pentru împrumuturile de investiţii şi împrumuturile de capital circulant microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii afectate de pandemia coronavirus din Bulgaria şi pentru a ajuta activităţile să îşi acopere capitalul circulant imediat sau necesităţile de investiţii şi să le asigure suficiente lichidităţi pentru continuarea activităţilor.
Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:
Guvernul susţine companii care au suferit un impact dovedit ca urmare a pandemiei acoperind 60% din salariile şi contribuţiile la asigurări sociale ale angajaţilor până la trei luni (planul 60-40).
Măsuri fiscale:
TVA-ul aplicat restaurantelor şi locaţiilor de recreere din sectorul turistic se va reduce la 9% începând cu vara anului 2020 până la finalul anului 2021.
Alte forme de ajutor:

 

 

Măsuri pentru a sprijini turismul naţional cum ar fi o indemnizaţie de 35EURO per loc avion operatorilor de turism care folosesc transportatorii aerieni bulgari pentru zboruri charter către Bulgaria în scop turistic.
Croaţia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Începând cu decembrie 2020, antreprenorii a căror activitate a fost suspendată prin Decizia Sediului de Protecţie Civilă din Croaţia vor beneficia de rambursarea tuturor sau parte din costurile fixe plătite. În prezent, în sectorul ospitalier, este suspendată activitatea restaurantelor şi barurilor. Hotelurile nu sunt închise oficial.

Costuri fixe eligibile: chirie, cost energie, apă, deşeuri, impozit municipal, compensare pentru compozitori muzicali, internet, telefon, contabilitate (dacă este externalizată) şi similare. Dreptul la rambursarea costurilor fixe plătite este exercitat de antreprenorii al căror profit/încasări dintr-o lună dată a scăzut, comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, cu cel puţin 60%.

Antreprenorii cu o reducere de venit/încasări cuprinsă între 60% şi 90% vor beneficia de rambursarea sumei costurilor operaţionale fixe plătite proporţional cu reducerea venitului/încasărilor, iar cei cu o reducere a venitului/încasărilor de peste 90%, vor beneficia de rambursarea tuturor costurilor operaţionale fixe.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

Guvernul croat va lansa la jumătatea lunii februarie un nou plan de împrumut. Programul va fi implementat de Ministerul Turismului şi Sporturilor, în colaborare cu HBOR, HAMAG-BICRO şi băncile comerciale prin eliberarea de garanţii de stat pentru a facilita accesul la lichidităţi cu instituţii financiare în vederea menţinerii continuităţii activităţii economice în sectorul turistic şi sportiv.

Se aşteaptă ca împrumuturile să beneficieze de o rată a dobânzii sub 2% şi să fie aprobate de banca croată de reconstrucţie şi dezvoltare, agenţia croată pentru inovaţii şi investiţii în IMMuri şi băncile comerciale. Pentru a asigura o aprobare mai rapidă a împrumuturilor de lichidităţi favorabile de către sectorul financiar, pentru împrumuturile de capital circulant din sectorul turistic şi sportiv, programul asigură eliberarea unei garanţii de stat în valoare de 100% din împrumutul principal pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi până la 90% pentru antreprenorii mari.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

1 – Măsurile au fost luate pentru a menţine joburile ca urmare a pandemiei oficiale de Coronavirus (COVID – 19) şi pentru a susţine economia. Aceste măsuri sunt stabilite din prezent până în februarie 2021, cu posibilitate de prelungire. Acestea includ suma maximă de HRK 4,000.00 pe lună pentru angajatul cu normă întreagă sau partea proporţională pentru angajat conform numărului de ore lucrate conform procentului de reducere al venitului/încasărilor:

•  de la 40.00% la 44.99% – HRK 2,000.00

•  de la 45.00% la 49.99% – HRK 2,500.00

•  de la 50.00% la 54.99% – HRK 3,000.00

 

 

•  de la 55.00% la 59.99% – HRK 3,500.00

•  minimum 60% – HRK 4,000.00

 

2. Menţinerea locurilor de muncă de către angajatorii care, datorită circumstanţei extraordinare provocate de Coronavirus (COVID -19), s-au confruntat cu o reducere temporară a activităţii. Această măsură este stabilită pentru întreg anul 2021.

–    Subvenţia este acordată pentru angajarea temporară de lucrători cu normă întreagă o perioadă mai scurtă de timp decât programul lunar obişnuit, până la maximum 90% din orele de lucru conform calendarului de lucru.

–    Valoarea sumei compensaţiei nete pentru activitatea redusă este calculată în baza formulei: suma cea mai mare de HRK 4,000.00 împărţită la fondul lunar al orelor aferente normei întregi pentru luna pentru care s-a solicitat, înmulţit cu numărul de ore pentru care s-a acordat ajutorul.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

•  Toate măsurile trebuie să fie valide până la recuperare

•  În plus, costul fix pentru hoteluri trebuie subvenţionat

Cipru

(Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat)

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–          Majorare cu €500 milioane sau aproximativ 2,5% din PIB, din linia de creditare existentă a împrumuturilor acordate IMMurilor şi capitalizări intermediare disponibile în cadrul Planului denumit ‘Împrumut Bănci din Cipru pentru IMMuri şi Planul de capitalizare median’, instrumentul pentru Creditarea Intermediată cu Multipli Beneficiari (MBIL) a Băncii de Investiţii Europene (EIB). Planul a fost elaborat în 2014.

–          Până la 800 milioane EURO de împrumuturi acordate IMM-urilor (sau aproximativ 4% din PIB) printr-o capacitate de creditare extinsă a Fondului de Antreprenoriat din Cipru (CYPEF), o asociere în participaţiune între EIB (Fondul European de Investiţi) şi statul Cipru care s-a implementat în 2015.

–          Participarea la Fondul de Garantare Pan-European. Se aşteaptă ca Cipru să primească €300-€400 milioane pentru IMMuri, sau aproximativ 1,5-2% din PIB. Toate planurile de împrumut vor dispune de clauze pentru a proteja locurile de muncă. Contribuţiile la Fondul de Garantare va constitui garanţiile (obligaţie nefinanţată).

 

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Sprijin financiar acordat lucrătorilor afectaţi „Plan special pentru suspendarea activităţii” (253,5 mn EURO plătit pentru planurile de suspendare parţiale şi integrale în perioada 16/03-12/06/2020). Planul asigură o compensare salarială angajaţilor

 

 

din sectoare de activitate care au fost forţate să îşi suspende operaţiunile printr-un decret al Ministrului Sănătăţii şi/sau o decizie a Consiliului de Miniştri.

–   Activităţile ale căror operaţiuni sunt direct legate de activităţile mai sus menţionate şi suferă o pierdere de cel puţin 80% din profit ca o consecinţă a pandemiei Covid-19 sunt eligibile, sau activităţile cu o suspendare parţială a operaţiunilor care suportă o reducere de 25% din cifra de afaceri comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior ca urmare a pandemiei Covid-19.

–   O condiţie importantă este ca activitatea căreia i se aplică planul să fi înregistrat demiterea unui angajat începând cu 1/3/2020, pe perioada în care compania face obiectul aplicării planului şi o perioadă suplimentară egală cu perioada în care compania beneficiază de plan plus 1 lună.

Măsuri fiscale:

–   Valoarea specială TVA redusă de la 9% la 5%, pentru cazările turistice şi restaurante începând cu 1 iulie şi până la 10 ianuarie 2021. Costul estimat este de 15 mn EURO.

–   Credit fiscal pentru reducerea voluntară a chiriei. Modificarea legii impozitului pe venit pentru acordarea unui credit fiscal echivalent cu 50% din reducerea acordată pentru chirie (reducere chirie între 30-50%). Valabil oricare trei luni în perioada fiscală a anului 2020. Costul este estimat la 23,5 mn EURO în 2020

–   Suspendarea temporară a plăţilor TVA. Toate obligaţiile suspendate vor fi returnate într-un termen, până la 10 noiembrie 2020. Acesta poate atrage o potenţială reducere a venitului, însă nu este o estimare oficială pentru prezent.

Republica Cehă Alte forme de ajutor:

Ajutor pentru turism. Buget suplimentar (5 milioane EURO) pentru implementarea acţiunilor în vederea susţinerii turismului în perioada iunie-septembrie 2020, în colaborare cu Companiile Aeriene şi Organizatorii Turistici, precum şi acţiuni de majorare a iniţiativelor pentru a atrage turişti în perioada octombrie 2020 – martie 2021.

Danemarca Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Compensarea costurilor fixe: În perioada 1 noiembrie 2020-28 februarie 2021, în cazul în care compania dvs, ca urmare a restricţiilor guvernamentale, a suferit o reducere a profitului cu 30%, aveţi dreptul să primiţi între 40-90% din costurile fixe acoperite de stat. Capitalizarea este conformă cu TF 3.1 şi TF 3.12.

 

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

 

 

Indemnizaţie pentru salariu şi venit: Guvernul danez a introdus două planuri de compensare a salariilor şi veniturilor I) În perioada 9 decembrie 2020 – februarie 2021, toate companiile pot primi 75% compensare pentru salarii şi 90% pentru venituri, cu maximum DKK 30.000 (€ 4000), cu condiţia ca respectiva companie să trimită personalul acasă şi nu să-l concedieze.

II) În cazul în care compania dvs a fost obligată să închidă (ex. cluburi de noapte) în perioada 06 noiembrie 2020 – 28 februarie 2021, aveţi dreptul să primiţi 75% cu titlu de compensaţie pentru salarii şi 90% pentru venituri, cu maximum DKK 30.000 (€ 4000), cu condiţia ca respectiva companie să trimită personalul acasă şi nu să-l concedieze.

-Indemnizaţie liber-profesionist: În perioada 01 septembrie 2020-28 februarie 2021, cu condiţia înregistrării unei reduceri de 30% din venit ca urmare a restricţiilor COVID-19, liber-profesionistul are dreptul la o indemnizaţie egală cu 90% din reducerea venitului cu o cap la  DKK 23.000 (€ 3200) pe lună.

 

Măsuri fiscale:

–           Amânarea plăţii TVA datorată din mai 2021 (deja amânată anteriormente) până pe 15 octombrie 2021. Guvernul a aplicat un plan de împrumut fiscal acordând împrumuturi fără dobânzi companiei care datorează impozite (în valoare de DKK 78bn (€ 10bn)) şi TVA (în valoare de DKK 68bn (€ 9 bn).

 

Alte forme de ajutor:

–                                            Compensarea evenimentelor anulate: În cazul în care compania a suferit o pierdere ca urmare a unui eveniment anulat datorită restricţiilor COVID-19, compania dvs are dreptul la o compensaţie echivalentă cu pierderea suportată. Pierderea care depăşeşte DKK 50,000 (€6400) trebuie calculată pentru includerea de contracte, a listei de participanţi etc. În cazul în care pierderea depăşeşte DKK 500,000 (€ 65,000) se va organiza un audit de către un contabil aprobat.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

·         Timp foarte mare de prelucrare a dosarului (uneori mai multe luni între data aplicării şi primirii fondurilor de compensare).

·         Unele companii mai mari ating cap max de TB 3.1 şi 3.12, (€ 800,000 şi € 3 m) şi necesită majorarea cap respectiv de către Comisie.

 

Acestea fiind spuse, opinia noastră este că pachetele DK sunt importante şi ajung la majoritatea companiilor

 

 

Estonia Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Măsurile de sprijin salarial din Fondurile de angajare care au fost aprobate din rezerve şi bugetele de stat. Aceste măsuri susţin toate sectoarele.

 

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

–          Măsurile destinate industriei ospitaliere nu sunt uşor de aplicat. Guvernul aşteaptă până în ultimul moment pentru a acorda sprijin industriei

–          Vedem că un motiv important este că planurile de recuperare şi informaţiile cu privire la când şi cum va începe recuperarea în acest sector sunt foarte diferite. Se pare că anumiţi consilieri economici au sugerat Guvernului să aştepte 2-3-4 ani pentru că nu văd un potenţial important în turism, în special turismul internaţional. Aşadar, o viziune bună cu privire la statistica recuperării împărtăşită de toate statele membre UE poate fi utilă.

–          Cu cât sunt luate mai multe măsuri rapid, cu atât calitatea măsurilor poate fi afectată

–          Unele companii vor supravieţui acestei tulburări, altele nu

–          Nu există un plan sau o viziune cu privire la cine trebuie salvat

–          Statele iau măsuri diferite de sprijin

Finlanda Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Centrul KEHA:

–          Indemnizaţie pentru restaurante care au fost obligate să închidă (prin legislaţie temporară) timp de 58 zile în primăvara anului  2020

–          Indemnizaţie pentru reducerea vânzărilor: max 500 000,00 € (termen limită de solicitare 31 August 2020)

Trezoreria de Stat:

–          Sprijin cost afaceri Nr I

o Max. 500 000,00  €

§  sumă totală estimată a indemnizaţiei 127 000 000,00 €

§  (perioada de aplicare 6 iulie – 31 August 2020)

–          Sprijin cost afaceri Nr II

o Max. 500 000,00 €

§  indemnizaţie acordată până în acest moment de aprox. 70 000 000,00 €

 

 

§  (perioada de solicitare 21 decembrie 2020 – 26 februarie 2021)
Diferite tipuri de indemnizaţii şi compensaţii sunt calculate la nivel global, iar suma maximă per grup de companii este de 800 000,00 €

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

Garanţii împrumut

–          Finnvera care este o companie specializată în finanţare deţinută de Statul Finlandez a eliberat 80% garanţii împrumut pentru împrumuturile bancare pe care companiile le-au negociat cu băncile lor.

Împrumuturi

–          În vara anului 2020, companiile au solicitat un împrumut pe termen scurt cu dobândă autorităţii fiscale finlandeze egal cu TVA-ul total plătit de către companie în prima jumătate a anului 2020.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Centrul KEHA: indemnizaţie de reangajare: 1000.00 € per angajat, max. 800 000,00 € (termen limită de solicitare 31 octombrie 2020)

o   cererile sunt încă în curs de prelucrare, total evaluat 123 000 000,00 €

Măsuri fiscale:

–          Termeni convenabili pentru acordurile de plată pentru companii care se confruntă cu dificultăţi financiare

Alte forme de ajutor:

–          Business Finland (BF): companii care angajează cel puţin 6 persoane au putut solicita indemnizaţii pentru:

o   analize preliminare ale proiectului de dezvoltare: max. 10 000,00 €

o   proiectul de dezvoltare actual max. 100 000,00 €

o   în orice caz, max 80 % din costul total

§  perioadă de solicitare: martie 2020 -8 iunie 2020.

–          Centru ELY: similar subsidies than the BF granted but for small employers (sub 6 angajaţi)

–          Legislaţia temporară de protejare a companiilor de creditori care solicită intrarea în procedura de faliment (încheiată la finalul lunii ianuarie 2021)

 

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

 

 

Măsurile aplicate până în acest moment au fost necesare însă nu suficiente în special cu privire la HoReCa şi sectorul ospitalier/turistic intern, în care pandemia a avut consecinţe mai drastice. Alte măsuri sunt încă necesare şi trebuie aplicate neapărat. Însă, este necesar un alt Plan de susţinere a costului afacerii.

Guvernul finlandez a stabilit până în prezent o limită maximă de 800 000,00 € pentru suma indemnizaţiilor la care are dreptul o companie sau un grup de companii. De exemplu, Suedia a plătit indemnizaţii mai mari cu acordul Comisiei. Limita trebuie ridicată şi se trebuie plătite indemnizaţii echitabil ţinând cont de pierderea cifrei de afaceri.

S-au înregistrat de asemenea întârzieri nefericite la plata indemnizaţiilor.

Franţa Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–   Constituirea pe 25 martie a unui fond de solidaritate format din două părţi: prima dă dreptul companiilor eligibile la o sumă maximă de 1500€ cu titlu de subvenţie; a doua este disponibilă companiilor în faza 1 şi le dă dreptul la o subvenţie de 6000€. Fiecare parte face obiectul unor condiţii stricte care evoluează în fiecare lună extinzând scopul său. În perioada 25 martie-11 septembrie, companiile eligibile pentru fondul de solidaritate îşi pot amâna şi/sau eşalona plata facturilor (electricitate, gaz, etc.) fără nicio penalizare.

–   Începând cu decembrie 2020, veniturile din livrare şi ridicare comenzi pot fi scoase din cifra de afaceri.

 

–   Guvernul a anunţat (însă aşteptăm încă decretul) că subvenţia din 2021 va fi acordată în 2 etape: prima include o subvenţie de 10K € sau 20% din cifra de afaceri lunară pentru anul n-1 cu un ajutor maxim de 200K €. A doua este destinată companiei care atinge suma maximă de 200K € (1 milion € sau cifră de afaceri). Ajutorul este egal cu 70% din costurile fixe neacoperite în limita a 3 milioane euro pentru anul 2021

–   În perioada 25 martie – 11 septembrie 2020, locatorul nu a avut dreptul să anuleze locaţiunea pentru întârzierea plăţii sau neplata chiriei. Se aplică chiriei datorate în perioada 12 martie – 11 septembrie pentru întreprinderile eligibile la fondul de solidaritate. Din 16 octombrie, se aşteaptă decretul pentru reimplementarea acestei măsuri (Art. 14 din lege prin care se amână starea de urgenţă medicală).

 

–   Fond special de solidaritate ce dă dreptul cluburilor de noapte la o indemnizaţie de până la 15000€ pe lună pentru primele 3 luni (aşadar, max 45000€ în total).

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–   Statul Francez a eliberat 300 miliarde euro pentru credite bancare garantate (PGE în franceză). În perioada 25 martie – 31 decembrie 2020, toate întreprinderile franceze au avut dreptul să solicite băncilor credite garantate de stat. Suma garanţiei

 

 

este egală cu 25% din cifra de afaceri pe 2019. Guvernul francez a solicitat Federaţiei Băncii Naţionale să accepte cererea întreprinderilor care nu au putut începe rambursarea creditului garantat de stat în aprilie 2021. Puteau începe în aprilie 2022.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–   Din martie, activitatea parţială a permis companiilot să-şi reducă sau să-şi suspende temporar activitatea, oferind compensaţii angajaţilor pentru pentru pierderea de venit şi garantând angajatorului o asumare parţială a acestei compensaţii de către stat. Pentru fiecare nelucrată, angajatorul trebuie să plătească o indemnizaţie parţială pentru activitate de 70% din remuneraţia brută a angajatului. Indemnizaţia este majorată la 100% din remuneraţia netă anterioară a angajatului când angajatul urmează un curs de pregătire în perioada de angajare parţială. Se compensează doar orele nelucrate sub durata colectivă aplicabilă şi în limita duratei legale. Pentru fiecare oră nelucrată despăgubită, angajatorul beneficiază de o indemnizaţie pentru activitate parţială co-finanţată de stat şi UNEDIC: €7,74 în companii cu pănă la 250 angajaţi; €7,23 în companii cu 251 sau mai mulţi angajaţi. Indemnizaţiile aferente activităţii parţiale sunt impozabile. Sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale de către angajat şi angajator şi impozitul pe venit. Din aprilie, angajatorii vor beneficia de rambursarea 100% a orelor nelucrate indemnizate în locul unei indemnizaţii globale. Decretul din 16 aprilie 2020 generalizează, temporar, anularea perioadei de aştptare pentru toate întreruperile activităţilor, indiferent de data primei zile de oprire a activităţii. Pentru angajaţii în concediu „excepţional”, după deducerea beneficiilor de asigurare socială zilnice, compensaţia suplimentară este menţinută la 90% din compensaţia brută, indiferent de durata totală a compensaţiei. Începând cu 1 iunie 2020, valoarea indemnizaţiei plătite angajatorilor pentru activităţi parţiale este de 60% din salariul brut pe oră, limitat la 4,5 ori valoarea pe oră din SMIC, xu excepţia sectorului turistic, care reţine o valoare de 70%. Începând din septembrie 2020, se implementează un nou mecanism: activitatea parţială pe termen lung cu o valoare de 60%. Nu înlocuieşte mecanismul parţial de activitate.

Măsuri fiscale:

–   Beneficiază de o reducere fiscală directă, dacă se solicită, ce face obiectul unei analize detaliate a fiecărei situaţii de către administraţia fiscală. Scutire de la contribuţiile de asigurări sociale şi amânarea asigurării sociale şi a impozitului aplicabil.

Germania Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

A început acordarea plăţilor în avans pentru ajutor excepţional aferent lunii decembrie. Ca în cazul ajutorului excepţional pentru activitate aferent lunii noiembrie, plăţile în avans până la €50,000 se pot acorda pentru activităţi excepţionale aferente lunii decembrie. Lucrătorii pe cont propriu pot depune cereri până la €5,000 personal. Instrumentul de ajutor excepţional pentru afaceri aferent lunii decembrie dă posibilitatea proprietarilor afacerii care au fost afectaţi direct sau indirect de închiderile din decembrie să solicite subvenţii de până la 75% din cifra de afaceri generată în perioada de referinţă din 2019 ca modalitate de compensare pentru dauna suferită.

 

 

Cereri pentru acest ajutor au fost acceptate de la lucrătorii pe cont propriu începând cu 22 decembrie şi de la „părţile terţe responsabile de audit” (ex. consilieri fiscali, auditori) începând cu 23 decembrie. De la această dată, activităţile beneficiază de plăţi în avans.

Cererile se pot depune de companiile direct sau indirect afectate de închiderile temporare şi conform regulamentului Programului de asistenţă din noiembrie.

Programul de asistenţă din decembrie va acorda din nou, în principiu, subvenţii de până la 75% din cifra de afaceri în decembrie 2019 în funcţie de numărul de zile de închidere din decembrie 2020. Legea cu privire la ajutorul de stat european prevede plata subvenţiilor până la €1 milion, fără ca reclamantul să fie nevoit să prezinte dovezi specifice de daună. În măsura în care scopul companiilor cărora li se aplică legea ajutorului de stat o permite – ex. având în vedere ajutorul deja primit, marea majoritate a companiilor vor beneficia de subvenţie până la 75% din cifra de afaceri aferentă aceleiaşi luni din anul anterior. Dispoziţia cu privire la subvenţii cuprinse între  €1 milion şi €4 milioane euro conform cadrului federal de asistenţă pentru costurile fixe a fost deja aprobată la Bruxelles. În plus, Guvernul federal colaborează cu Comisia Europeană pentru a se asigura că suma maximă ce se aplică pentru ajutorul la scară mică şi ajutorul pentru costuri fixe din Cdrul Temporar sunt majorate semnificativ. Referitor la subvenţiile ce depăşesc €4 milioane, se asigură o coordonare ulterioară cu Comisia Europeană pentru a obţine acordul separat în baza dispoziţiilor cu privire la despăgubirea pentru daună prevăzută de legea de ajutor de stat din UE.

Cererile pot fi depuse prin platforma unică IT la nivelul întregului stat german la www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de (în limba germană). Cererile pot fi depuse de consilierii fiscali, auditori sau alţi terţi, după caz, la fel ca în cazul Programului de asistenţă din noiembrie. Lucrătorii pe cont propriu care solicită o indemnizaţie sub  €5,000 pot depune cererile direct folosind certificatul ELSTER.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent: acest proces este foarte complex, sumele sunt de departe prea reduse (în special pentru “companii combinate”) iar pentru majoritatea companiilor nu s-a plătit nici ajutorul pentru închiderea din noiembrie. Trebuie să se solicite următorul ajutor de stat conform Articolului 107 (3b) TFEU din cadrul temporar:

1.                  Suma de ajutor mică trebuie majorată de la 800,000 Euro la cel puţin 5 milioane Euro

2.                  Suma pentru ajutoarele de cost fix neacoperit trebuie majorată de la 3 milioane euro la cel puţin 10 milioane euro

3.                  Împrumuturile garantate de stat cu un termen de peste 6 ani nu pot fi creditate cu suma nominală totală şi echivalate cu subvenţiile pierdute.

Grecia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–     Sprijinul acordat întreprinderilor mici şi foarte mici care acoperă capitalul circulant egal cu 50% din cheltuielile companiei în 2019 cu o subvenţie minimă de 5.000 şi maximă cuprinsă între 40.000 şi 50.000 euro în funcţie de regiune.

 

 

–          Se acordă o indemnizaţie specială de 800 euro liber profesionistului, parteneriatelor unice şi proprietarilor de firme mici cu până la 5 angajaţi care au fost afectate de criza coronavirus.

–          O reducere a chiriei comerciale ( de la 40%-100%) plătite de firmele afectate de criza coronavirus.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–          Bonificarea dobânzii la creditele IMM: măsura acoperă plăţile de dobânzi ale activităţilor afectate pentru o perioadă de 5 luni.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

Măsuri fiscale:

–          Acordarea unei reduceri de 25% la obligaţiile fiscale certificate în cazul în care au fost plătite la termen, cu scutirea de TVA şi taxele de reţinere

–          Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale

Ungaria

(Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat)

Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Taxele de chirie sunt îngheţate în sectoarele cele mai grav afectate. Au fost suspendate evacuările şi confiscările.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

Un plan ungar de €145 milioane pentru a asigura sprijin pentru lichidităţi şi capital companiilor afectate de criza coronavirus. Sprijinul va lua forma unor împrumuturi subordonate, recapitalizări şi împrumuturi convertibile.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

·         Un plan de ajutor ungar de €132,5 milioane pentru a susţine sectoarele de catering, cultură, sport şi cazare, care au fost afectate de criza coronavirus. Planul tinde să reducă costurile angajatorului şi să evite concedierile, precum şi să reducă lipsa de lichidităţi cu care se confruntă beneficiarii şi să asigure continuitatea activităţii economice în timpul şi după criză. Sprijinul public pentru sectoarele catering, cultural şi sportiv este acordat sub formă de indemnizaţii salariale, constând în scutiri de la obligaţiile fiscale suportate de angajatori şi subvenţii directe în valoare de 50% din salariul brut al angajaţilor.

·         Un plan de indemnizaţie pentru salarii (Kurzarbeit) care acoperă 70% din suma a 60 salarii nete pierdute datorită reducerii numărului de ture (100 miliarde HUF 0,2% din PIB).

Măsuri fiscale:

 

 

·         Impozit pe activităţile restrânse – un impozit special pe fluxul de numerar pentru întreprinderile mici – valoarea se va reduce de la 12% la 11% din 2021, de care vor beneficia aproximativ 50 mii companii.

·         Începând cu 2021, limita superioară de venit pentru aplicarea impozitului pe activităţi restrânse va fi de 3 miliarde HUF, iar limita de la care se poate aplica acest statut al contribuabilului se va majora de la 3 miliarde HUF la 6 miliarde HUF.

·         Sectoarele care au fost afectate grav de  pandemie (ex.  turism,  restaurante, locaţii de recreere,  sporturi,  servicii culturale, transport, agricultură, industria aviaţiei) au fost scutite de la plata contribuţiilor la asigurări sociale, impozitelor pe venit şi impozitului pe activitatea restrânsă (kiva), iar contribuţia la asigurări sociale a angajaţilor s-a redus la minimum legal în perioada 1 martie- 30 iunie 2020.

·         Activităţile restrânse cărora li se aplică regimul fiscal al activităţilor simplificate mici (KATA) în 26 activităţi (ex. servicii personale de transport, servicii de frumuseţe, servicii stomatologice, cazare etc.) au fost scutite de la plata impozitelor, în perioada martie-iunie 2020. Acestea au inclus peste 81.000 întreprinderi mici.

·         Impozitul aplicat turismului – o taxă percepută furnizorilor de cazare în funcţie de numărul de nopţi de cazare – s-a anulat temporar până în decembrie 2020.

·         Contribuţia de dezvoltare a turismului – o taxă aplicată serviciilor de alimentaţie, catering şi cazare –  s-a anulat temporar până în decembrie 2020.

·         TVA-ul aplicat ridicării de alimente şi băuturi s-a redus la 5% până în februarie 2021.

Alte forme de ajutor:

Agenţia de Turism din Ungaria a alocat 1 miliard HUF (0,002% din PIB) pentru a acoperi daunele cauzate turismului.

Irlanda (Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat) Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Cazare: Legea măsurilor de urgenţă în interes public 2020 a prevăzut o amânare a plăţii majorărilor de chirie pe durata crizei şi o interdicţie a evacuărilor

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–   Planul de garantare a împrumutului (operat de SBCI din 2018 susţine împrumutaţii viabili la accesarea de credite bancare, cu o garanţie de stat de 80% €150m pe an este disponibil în cadrul Planului de garantare a creditului. Sunt disponibile împrumuturile cuprinse între €10,000 şi 1 milion EUR.

–  Planul de garantare a creditului  de €2miliarde pentru COVID-19 pentru a susţine împrumuturile acordate IMMurilor pe durate de la 3 luni la 6 ani care vor fi sub ratele dobânzii de piaţă. 21

–  Fondul de stabilizare şi recuperare post-pandemie de €2miliarde care va pune capitalul la dispoziţie întreprindrilor mici şi mari.

 

 

 

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–       Plată şomaj cauzat de pandemie (prelungit până la 1 aprilie 2021 – cost estimat EUR 5,1 miliarde în 2020 şi EUR 0,7 miliarde în 2021): Plată şomaj urgenţă celor care şi-au pierdut locurile de muncă la data sau înainte de data de 13 martie ca urmare a crizei Covid-19.

–     Plan subvenţie salarială angajat (EWSS) [EWSS se va aplica până la 1 aprilie 2021. Cost estimat 1 miliard EURO pe 2020 şi 0,9 miliarde pe 2021]: Această măsură înlocuieşte TWSS din septembrie. EWSS va subvenţiona crearea de locuri de muncă prin acordarea unei subvenţii per angajat firmelor cu o cifră de afaceri de 70% sau mai puţin la nivele premergătoare pandemiei.

–      Plan temporar de subvenţionare salarială COVID-19 (TWSS) (încheiat pe 31 August – cost total suportat EUR 2.853miliarde): sprijin financiar acordat angajatorilor pentru angajaţii eligibili la statul lor de plată pentru angajatorii a căror activitate a suportat consecinţe negative ca urmare a pandemiei COVID-19. Planul temporar de subvenţionare salarială COVID-19 (TWSS) (încheiat pe 31 August – cost total suportat EUR 2.853miliarde): sprijin financiar acordat angajatorilor pentru angajaţii eligibili la statul lor de plată pentru angajatorii a căror activitate a suportat consecinţe negative ca urmare a pandemiei COVID-19. Se pune la dispoziţia angajatorilor din toate sectoarele, angajatorii fiind încurajaţi să contribuie.

Măsuri fiscale:

–                    tăiere TVA: reducerea temporară TVA standard, de la 23% la 21% în perioada 1 septembrie 2020 -28 februarie 2021 (estimat la EUR 0,28miliarde în 2020 şi EUR 0,16 în 2021)

–                    Iniţiativa ‘Rămâi şi cheltuie’ are drept scop susţinerea sectoarelor alimentar şi cazare prin majorarea cererii de sezon în aceste sectoare. Planul permite contribuabililor să solicite un credit fiscal de 20% din cheltuieli la consum la cazare, alimente şi băuturi nealcoolice în perioada 1 octombrie 2020-30 aprilie 2021. Creditul fiscal maxim disponibil per contribuabil este de €125. (cost estimat EUR 0,14 în 2021).

–                    Întreaga activitate de aplicare a creanţei pentru IMM-uri este suspendată până la notificare ulterioară.

–                    Perceperea dobânzii la plăţi întârziate pentru IMMuri este suspendată pentru TVA aferent martie/aprilie şi obligaţiile de reţinere la sursă a impozitării pe aprilie (angajatori).

Alte forme de ajutor:

·         €10,000 subvenţie de reîncepere pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici în baza unei reduceri de tarife/renunţare din 2019 (cost estimat EUR 0.55miliarde în 2020).

 

 

·         Amendamentele aduse regulamentelor de planificare şi dezvoltare permit temporar restaurantelor să opereze prin serviciul de ridicare – în timp ce clienţii pot comanda mâncare pentru ridicare pentru consum în afara incintei sau pot beneficia de livrare pentru consum în afara incintei – fără a se solicita obţinerea unei modificări a acordului de planificare a utilizării pentru a opera serviciul de ridicare.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

Italia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Hotelurile din Italia au primit între 10% şi 25% din diferenţa de profit din perioada Aprilie 2020 şi Aprilie 2019. Procentul depinde de suma profitului din Aprilie 2019. În principiu, suma primită nu poate depăşi € 150.000 per întreprindere, însă suma medie este de aproximativ € 15.000.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent: interesat în special de formele de ajutor nerambursabil/subvenţie nerambursabilă/contribuţie nerambursabilă/plan de ajutor temporar.

Letonia (Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat) Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Subvenţii pentru activităţile din sectorul turistic până la 30% din contribuţia socială din 2019 (o cap de EUR 800 000 pentru grupul de companii). (14,6 milioane EURO).

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

Garanţii pentru operatorii de turism şi împrumuturi pentru porniri şi IMMuri, afectate de Covid-19 (60 milioane EURO).

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–  Sprijin financiar pentru angajaţii inactivi de 70% din câştigurile lunare brute medii declarate în perioada august-octombrie 2020 (nu mai puţin de 330 EURO şi nu mai mult de 1000 EURO pe lună). Un sprijin suplimentar de 50 EURO pentru angajaţii inactivi sub 24 ani. (40,6 milioane). Măsura este aplicabilă în perioada 9 noiembrie 2020 – 9 ianuarie 2021 cu un cost estimat de 52,3 milioane EURO.

–  Subvenţie salarială pentru angajaţii inactivi de 50% din salariul brut lunar mediu declarat în perioada august-octombrie 2020, însă nu mai mult de 500 EURO pe lună. Angajatorul are obligaţia să plătească salariul complet, cu orice diferenţă neacoperită de ajutor. Măsura este aplicabilă în perioada 9 noiembrie 2020 -9 ianuarie 2021 cu un cost estimat de 39 milioane EURO.

Măsuri fiscale:

 

 

Prelungirea (amânare sau eşalonare) a plăţilor fiscale până la 3 ani la cererea companiei (costă 139,2 milioane EURO în 2020). Solicitarea prelungirii plăţilor fiscale se va depune până la 30 decembrie 2020

Alte forme de ajutor:

Fondurile UE (496 milioane EURO) au fost realocate între programe şi proiecte pentru susţinerea recuperării economice.

Liechtenstein Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Dispunem de o plată suplimentară: 30% din vânzările pierdute pentru o evaluare trimestrială şi max. 60% din vânzările trimestriale. Aceste ajutoare sunt pentru T4 în 2020 şi pentru T1 şi T2 în 2021. Pierderile în vânzări trimestriale se compară cu cifra trimestrială din 2018/2019. Pentru plata a peste 150.000.00 pe trimestru, guvernul va verifica dacă este într-adevăr nevoie de ajutor.

Împrumuturi şi garanţii împrumut: Pentru lichidităţi, veţi obţine un împrumut egal cu costurile salariale anuale, însă nu mai mult de 300,000 CHF, gratuit pentru 3 ani.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic: Pentru activitate redusă la 60%, plata angajaţilor va fi de 80%, beneficii sociale din 100%, dacă un angajat este în carantină, vom obţine o subvenţie covid zilnică de peste 80% din salariu.

Măsuri fiscale: Doar amânare

Alte forme de ajutor: În timpul închiderii, veţi obţine 35.00 (30 €) per angajat pe zi (30 zile/lună) pentru o activitate redusă la 20%, pentru directorul general, veţi obţine 165.00CHF (150.00€) pe zi (30 zile/lună), iar pentru Directorul Executiv Adjunct veţi obţine 82.50CHF (75€) pe zi (30 zile/lună).

Lituania (Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat) Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Indemnizaţii pentru angajatorii care acoperă salariile estimate pentru fiecare angajat inactiv. Angajatorul poate alege între subvenţii pentru a acoperi 70% din salariu, până la maximum 1,5 ori salariul minim sau 90% din salariu (100 % în cazul angajaţilor cu vârstă minimă de 60 ani), până la maximul salariului minim.

–          Se plătesc indemnizaţii şi angajaţilor care revin la muncă după perioada de inactivitate, până la şase luni de la întoarcerea la muncă .

Măsuri fiscale:

–          Amânarea sau stabilirea impozitelor eşalonat conform planurilor stabilite fără dobânzi

Luxemburg

(Informaţii

Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

 

 

preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat) –          Companiile cu mai puţin de 10 angajaţi, obligate să îşi înceteze activitatea ca urmare a stării de urgenţă, pot primi subvenţii globale scutite de la impozitare de până la 5 000 EURO (impact estimat: EUR 50m). La finalul lunii aprilie, s-a decis acordarea unui sprijin financiar suplimentar activităţilor forţate să îşi înceteze activitatea ca urmare a stării de urgenţă sau care suportă o pierdere semnificativă a cifrei de afaceri (5 000 EURO pentru companiile cu mai puţin de 10 angajaţi şi 12 500 EURO pentru companiile cu 10-20 angajaţi).

–          S-a constituit un fond de recuperare şi solidaritate de 200m EURO pentru o perioadă de 6 luni (1 iulie-31 decembrie) pentru a susţine companiile şi profesioniştii independenţi din sectoarele ospitalier, de evenimente şi turism, centre de fitness şi activităţi similare. Fondul oferă o subvenţie globală scutită de la impozitare companiilor eligibile în cuantum de 1 250 EURO/lună per angajat şi 250 EURO/lună per angajat în cadrul unui plan de activitate redusă. Pentru a fi eligibile, companiile

(i)    trebuie să îşi fi reluat activitatea şi

(ii) să înregistreze o pierdere a cifrei de afaceri de cel puţin 25%. Ajutorul este de 10 000 EURO/lună pentru companiile cu mai puţin de 10 angajaţi; 50 000 EURO/lună pentru companiile cu 10-49 angajaţi; 100 000 EURO/lună pentru companiile cu 50+ angajaţi

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

Extinderea planului pentru activităţile afectate de reducerea activităţii  (“şomaj parţial”) asupra tuturor companiilor afectate de criza actuală, cu 80% din salariul angajatului rambursat prin „Fondul de angajare”, în baza salariului minim şi până la 250% din salariul minim

Alte forme de ajutor:

–          Mai multe măsuri pentru a promova o recuperare ecologică: (i) 50% majorare subvenţii acordate pentru promovarea renovării energetice susţinute a clădirilor

–          25% majorare a subvenţiilor acordate pentru promovarea sistemelor de încălzire în baza surselor de energie reînnoibile

–          Strategia “Reactivare Turism” a fost prezentată pe 4 iunie 2020, constând în:

(i)    Un tichet de 50 EURO pentru o noapte de cazare în Luxemburg pentru fiecare cetăţean peste 16 ani şi fiecare lucrător străin. (ii) Un fond de turism de 3m EURO va fi constituit pentru a susţine organizaţiile non-profit şi sectorul în ansamblu.

(ii)    (iii) Accelerarea digitalizării sectorului prin centralizarea datelor în scopuri de marketing.

(iii)    (iv) Consolidarea investiţiei în sector pentru a asigura dezvoltarea susţinută 58 şi prezenta Luxemburg ca o destinaţie pentru evenimente de afaceri.

(iv)    (v) Se va constitui o etichetă ce certifică respectarea măsurilor sanitare. – Diferite măsuri de sprijin financiar pentru sectorul cultural, cum ar fi:

(i)    O compensaţie pentru pierderile suportate ca urmare a anulării evenimentelor

 

 

(ii)                Un ajutor de investiţii pentru muzeele şi locaţiile culturale regionale

(iii)  Solicitări suplimentare de proiecte prin intermediul Ministerului

Malta Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–          Rambursări chirie: Companiile pot solicita o subvenţie de până la 2,500 euro

–          Rambursări electricitate: Companiile vor fi sprijinite cu 50% din valoarea facturilor de utilităţi pentru lunile iulie, august şi septembrie 2020 până la limita sumei de 1,500 euro

Împrumuturi şi garanţii împrumut: Comisia Europeană a acceptat un plan de garantare prezentat de guvernul maltez în cadrul de lucru temporar pentru împrumutiri de capital circulant acordate de băncile comerciale pentru a susţine companiile afectate de Covid-19. Planul dispune de un buget estimat de 350 milioane euro.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic: Angajaţii din sectorul Horeca beneficiază de indemnizaţii pornind de la 800 euro pentru angajaţii cu normă întreagă şi 500 Euro pentru angajaţii cu normă parţială, lunar. Planul actual se aplică până cel puţin la finalul lunii martie.

Măsuri fiscale: Amânarea plăţilor fiscale (impozit pe venit, contribuţii sociale, TVA etc): Impozitul provizoriu, contribuţii la asigurarea socială a liber profesioniştilor şi taxa pe valoare adăugată scadente în martie până în august 2020 inclusiv; impozite angajat, plăţi fond maternitate şi contribuţii la asigurări sociale scadente în martie până în iunie 2020 inclusiv. Acestea pot fi acoperite până pe 31 mai 2021.

Alte forme de ajutor:

–          Plan de retehnologizare: 5.000 pentru fiecare activitate pentru a demara un exerciţiu de retehnologizare a operaţiunilor cu consilieri aprobaţi.

–          De asemenea, guvernul maltez a emis un tichet de €100 fiecărui rezident în Malta pentru a stimula cererea locală şi susţine sectoarele ospitalier şi retail. Se va anunţa repetarea planului în octombrie şi se va implementa în 2021.

Olanda Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–          Compensarea costurilor fixe (ipotecă, chirie, electricitate etc.);

–          Maximum 70% (la început, doar 50%) din procentul fix (în funcţie de tipul activităţii ospitaliere) în raport cu cifra de afaceri

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Maximum 80% din salariile brute (care nu acoperă toate costurile de angajare ale angajatorului)

 

 

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

–          Ajutorul de stat nu acoperă costurile totale;

–          Antreprenorii sunt blocaţi cu cel puţin 30% din costuri, iar fiecare antreprenor trebuie să taie din economii/fonduri de pensie şi să încerce să obţină o amânare a plăţii facturilor scadente

Norvegia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe: Compensarea costurilor fixe până la 85% pentru companii cu o reducere de peste 30% a profitului în medie într-o perioadă de două luni.

Împrumuturi şi garanţii împrumut: 90 % garanţii împrumut pentru activităţile mici şi mijlocii şi împrumuturi de obligaţiuni pentru companii mari au fost constituite din 22 martie 2020.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic: Indemnizaţiile pentru şomaj tehnic au crescut de la 62,4 – 80 % din salariul normal până la un salariu anual de NOK 304 053 şi rămâne la 62,4 % pentru un salariu anual de NOK 608 106. Numărul zilelor de plată ale angajatorului s-a redus de la 15 la 10 zile. (Acesta s-a redus la 2 zile din martie 2020 – august 2020). Indemnizaţiile pentru salarii de 15 000 per angajat au fost luate înapoi din şomajul tehnic în perioada iulie-august sau septembrie – decembrie 2020. Colaborăm cu guvernul pentru un acord de subvenţionare flexibil al salariilor pentru perioad primăvară/vară 2021.

Măsuri fiscale: Impozitul aplicat transportului şi cazării s-a redus de la 12 % la 6 %. Majoritatea impozitelor pot fi amânate la o valoare a dobânzii de 6 %.

Alte forme de ajutor: Subvenţii pentru evenimente anulate, subvenţii pentru proiecte de conversie în industria ospitalieră etc. Subvenţiile acordate minicipiilor cu nivel ridicat de şomaj sau măsuri stricte de închidere pentru activităţile locale.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

Majoritatea companiilor noastre membre supravieţuiesc din compensarea costurilor fixe, indemnizaţiile de şomaj tehnic, amânări de taxe şi subvenţii. Însă, multe companii nu primesc nicio indemnizaţie, în special cele care obţin venit în anumite perioade ale anului (în trecut, li se oferea o subvenţie, însă s-a încheiat în august 2020), companii cu o evoluţie, pornire sau activităţi puternice care nu au înregistrat venituri în perioada de referinţă din 2019 sau 2020. Restaurantele cu spectacole la ora cinei declară că nu obţin subvenţii pentru evenimentele anulate precum teatrele fără serviciu de alimentaţie. Sistemele nu sunt realizate pentru situaţii de pandemie când se impune închiderea ca urmare a unui nou „val” după redeschidere – aşadar, costurile alimentelor şi băuturilor care se deteriorează pe durata închiderii şi o perioadă de încă zece zile fără venit, este foarte greu pentru restaurante şi pub-uri.

Polonia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe: Două programe de ajutor financiar introduse în mai 2020 şi ianuarie 2021.

 

 

1.         Mai 2020

·         Finanţarea pentru următoarele scopuri: 1) acoperirea costurilor afacerii; 2) rambursarea împrumuturilor: (până la maximum 25% din valoarea creditului); 3) acorduri cu entităţile implicate (interdicţia de a aloca fonduri pentru plăţi proprietarului sau entităţilor implicate).

·         Cele mai importante condiţii: 1) fără restanţe fiscale şi de asigurare socială începând cu 31.12.2019; 2) reducerea cifrei de afaceri cu cel puţin 25%; 3) lipsa procedurilor de faliment, lichidare sau restructurare demarate împotriva antreprenorului.

·         Suma subvenţiei: 1) suma maximă calculată % (4%, 6% sau 8%) din valoarea veniturilor pe 2019 în funcţie de scara reducerii cifrei de afaceri datorate COVID-19 sau 18,000 PLN / 36,000 PLN per angajat în cazul microantreprenorilor (până la 9 angajaţi); 2) suma ajutorului financiar până la PLN 3,5 milioane.

·         Posibilitatea de recuperare până la 75% din subvenţie după îndeplinirea anumitor condiţii (ex., menţinerea activităţii, menţinerea angajării şi înregistrarea unei pierderi).

2.             ianuarie 2021

·         Finanţarea pentru următoarele scopuri: 1) acoperirea costurilor afacerii; 2) rambursarea împrumuturilor: (până la maximum 25% din valoarea creditului); 3) acorduri cu entităţile implicate (interdicţia de a aloca fonduri pentru plăţi proprietarului sau entităţilor implicate).

·         Cele mai importante condiţii: 1) fără restanţe fiscale şi de asigurare socială începând cu 31.12.2019; 2) reducerea cifrei de afaceri cu cel puţin 30%, 3) lipsa procedurilor de faliment, lichidare sau restructurare demarate împotriva antreprenorului.

·         Suma subvenţiei: 1) 70% din pierderea brută aferentă perioadei noiembrie 2020 – martie 2021 sau 18,000 PLN / 36,000 PLN per angajat în cazul microantreprenorilor (până la 9 angajaţi); 2) suma ajutorului financiar până la 3,5 milioane PLN.

·         Posibilitatea de recuperare până la 100% din subvenţie după reglementare la finalul anului 2021 iar pentru micro, după îndeplinirea anumitor condiţii (ex., menţinerea activităţii, menţinerea angajării).

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

1.     Instrumentele financiare oferite de Agenţia de dezvoltare industrială pentru a asigura lichidităţi include: locaţiune operaţională pentru refinanţarea locaţiunilor cu o perioadă de graţie pentru antreprenorii cu o cifră de afaceri de peste 4 milioane PLN şi rezultate pozitive (EBITDA şi rezultat net) pe 2019 – în valoare de 5 milioane PLN net cu perioadă de finanţare de până la 6 ani de graţie la rambursarea ratelor de leasing până la 12 luni.

 

 

·         Credit pentru capital circulant pentru a finanţa un deficit al capitalului circulant, pentru antreprenori cu o cifră de afaceri de peste 4 milioane PLN şi rezultate pozitive în 2019 (EBITDA şi rezultat net), în valoare de 0,8 milioane PLN până la 5 milioane PLN cu o perioadă de finanţare de până la 6 ani şi o perioadă de graţie extinsă de până la 15 luni.

·         Credit pentru capital circulant pentru a finanţa plata salariilor angajaţilor, pentru antreprenori cu deficit confirmat al lichidităţii curente în valoare netă solicitată pentru a finanţa deficitul fondului de remunerare cu o perioadă de finanţare de până la 2 ani  şi o perioadă de graţie extinsă de până la 12 luni.

2.       Posibilitatea acordării unui garanţii de rambursare pentru împrumuturile luate de la bănci comerciale şi cooperative care au încheiat un contract de colaborare cu o bancă BGK specializată. Se aplică împrumuturilor după cum urmează:

·    Va susţine lichidităţile financiare ale antreprenorilor (credite reînnoibile, credite pentru capital circulant, linii de creditare, credite nereînnoibile).

·    Împrumuturi noi şi existente cu condiţia să fi fost reînnoite după 01.03.2020.

·    Perioada de creditare nu trebuie să depăşească 24 luni şi suma maximă de până la PLN 250 milioane.

·    Suma garanţiei este cuprinsă între PLN 3,5 şi 200 milioane şi nu trebuie să depăşească 80% din suma împrumutului.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

·        Scutirea de la obligaţia de plată a întregii sume sau 50% din suma totală datorată contribuţiilor ZUS (asigurări sociale) pentru antreprenorii eligibili (cod PKD şi reducerea solicitată a cifrei de afaceri), care au înregistrat sub 50 persoane pentru asigurare, în lunile: martie, aprilie, mai, decembrie 2020 şi ianuarie 2021.

·         Subvenţii pentru salarii şi ZUS – contribuţiii asigurări sociale pentru aceste beneficii) din Fondul de beneficii garantat al angajaţilor pentru antreprenorii eligibili (reducerea solicitată a cifrei de afaceri) în perioada martie-mai 2020.

Măsuri fiscale:

·       Posibilitatea reglementării retroactive a pierderii fiscale pentru anul 2020 cu o valoare plătibilă o singură dată de 5 milioane PLN. Pierderea fiscală suportată de contribuabili în 2020 se poate deduce din venitul pe 2019, cu condiţia ca veniturile pe 2020 să scadă cu cel puţin 50% comparativ cu anul 2019.

·       Excluderea aplicării „scutirii de la creanţe fără acorperire” în PIT şi CIT în raport cu debitorii, dacă au înregistrat o reducere a veniturilor cu cel puţin 50% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.

Alte forme de ajutor:

·    Anularea rezervării cazării de către un oaspete la hotel cauzată direct de SARS-CoV-2 se va aplica la 180 de zile – termen de rambursare

 

 

·         Un credit până la PLN 5,000 pentru antreprenorii care au o afacere până la 1 martie 2020. Poate fi anulată (la cerere) în cazul în care antreprenorul continuă să îşi desfăşoare activitatea după trei luni
Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent:

·         Ajutor global insuficient pentru industria ospitalieră

·         Măsuri luate prea târziu şi care nu răspund necesităţilor actuale

·         Întreprinderi mari fac obiectul unor proceduri de aplicare prea riguroase

·         Lipsa unei viziuni clare şi comunicări cu privire la ajutorul viitor acordat hotelurilor

Portugalia (Informaţii preluate din documentul Uniunii Europene cu privire la planurile de ajutor de stat) Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–   Suspendarea rezilierii contractelor de chirie şi posibile amânări de plăţi în cazul pierderii de venit, Locatarii şi locatorii cu venit redus pot utiliza împrumuturile de la Institutul de Reabilitare Imobiliară şi Urgană pentru a plăti chiria, până în septembrie 2020.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–   Linia de credit pentru microîntreprinderi în sectorul turistic (€60M), începând cu 19/3

 

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–   Ajutor financiar, pentru lucrătorii care trebuie să stea acasă să aibă grijă de copii până la 12 ani cae nu pot merge la şcoală, 2/3 din salariu (partea echivalentă de către angajator şi asigurarea socială); ajutor financiar special pentru liber profesionişti, 1/3 din compensaţia medie.

–   Regim de concediere simplificat (activitate afectată semnificativ), când lucrătorii au dreptul la 2/3 din salariile brute (30% angajator, 70% asigurare socială), max 6 luni. Angajatorii cărora li se aplică acest regim nu pot demite/concedia lucrători.

–  Sprijin extraordinar pentru menţinerea locurilor de muncă după încheierea concedierii sau închiderea instituţiei de către autoritatea de sănătate (susţinerea salariilor pe prima lună, până la limita de un salariu min per lucrător).

–  Asistenţă specială pentru liber-profesionist (activitate afectată) şi amânarea contribuţiilor sociale.

–   Sprijin extraordinar pentru pregătire vocaţională (50% din remuneraţia lucrătorului până la salariul min, inclusiv costurile pregătirii), pentru şomer în activităţi de producţie pentru o perioadă semnificativă de timp.

–  Preluntirea extraordinară a indemnizaţiilor de şomaj şi toate beneficiile sistemului de asigurări sociale, a căror concesiune sau perioadă de reînnoire se încheie înainte de încetarea măsurilor de prevenţie.

 

 

–  Beneficii sociale pentru susţinerea acelor entităţi sociale şi de sănătate (programe sociale de reintegrare).

 

Măsuri fiscale:

–          Amânarea plăţii impozitelor pentru companii şi liber profesionişti (TVA, PIT şi CIT), scadente în T2 2020

–          Reducerea contribuţiilor sociale datorate în T2 2020 la 1/3; amânarea restului de 2/3 în T3 2020 (plăţi fracţionate)

–          Suspendarea executării obligaţiilor de asigurări sociale timp de 3 luni

România Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–          Ajutor de capital asigurat prin uşurarea acordării creditelor de către bănci în baza unui plan denumit Investiţi în IMM – autorităţile au suportat dobânda. Acesta a fost parţial accesat de companiile ospitaliere

–          Intervenţia statului de a amâna creanţele şi debitele bancare (dobândă plus credit) timp de 9 luni. Aceasta a fost binevenită pentru întreaga economie

 

În special, pentru ospitalitate:

–          Subvenţie – 3 planuri finanţate de UE (2000 euro pentru micro întreprinderi până la 150k euro pentru IMM şi până la 200k pentru investiţii)

–          Plan de ajutor de stat pentru sectorul HORECA destinat să acopere 20% din pierderea de venituri înregistrată în 2020 comparativ cu anul  2019.

 

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Reacţie bună sub aspectul susţinerii forţei de muncă acoperind 75% din şomajul tehnic în prima etapă, ulterior acopering impozitarea salariilor în a doua fază şi începând cu septembrie prin asigurarea kurzarbeit la un nivel maxim de 50% din planul personalului şi 50% din salariu). Mult apreciate de sector

Alte forme de ajutor:

–          Tichete de vacanţă menţinute în 2020 pentru a spori cererea întreruptă datorită restricţiilor de călătorie. Valabilitatea a fost prelungită până la finalul anului 2021.

 

 

Slovacia Împrumuturi şi garanţii împrumut: IMMurile pot amâna data scadentă a împrumuturilor sau plăţile parţiale maximum 9 luni.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

1.      Guvernul a introdus un plan de compensare special denumit „prim ajutor” sau “kurzarbeit” pentru toate sectoarele. Acest plan de compensare va ajuta angajatorii să îşi menţină angajaţii pe durata crizei. Există 5 categorii de compensări, în funcţie de tipul antreprenorului sau reducerea cifrei de afaceri,

·         Prim ajutor – valabil în perioada 13 martie – 31 septembrie – compensaţia s-a calculat ca 80% din salariul brut al angajatului, maximum 880 EURO,

·         Prim ajutor + – în perioada 1 octombrie-31 ianuarie- compensaţia s-a calculat ca 80% din costul total al personalului, 1.100 EUR maximum,

·         Prim ajutor ++ – începând cu 1 februarie 2021 compensaţia va fi calculată la 100% din costul total al personalului, tot 1.100 EUR maximum

2.      Amânarea plăţii asigurării sociale

–     Toţi angajatorii cu o reducere a cifrei de afaceri de cel puţin 40% pot solicita amânarea asigurărilor sociale (plătite de angajatori) pentru perioada martie, mai, iunie, iulie 2020 şi ianuarie 2021 până la finalul lunii iunie 2021.

3. Eliberare plăţi asigurări sociale:

–     Pentru toţi angajatorii cu activităţi închise cel puţin 15 zile în aprilie ca urmare a ordinului autorităţii naţionale de sănătate. Valabil doar în aprilie.

Măsuri fiscale: Declaraţia fiscală şi plata impozitului amânat de la 31 martie la finalul lunii septembrie 2020.

Alte forme de ajutor:

1.      Compensare costuri chirie – până la 50% din costurile chiriei, doar pentru perioada în care activitata a fost închisă sau restrânsă semnificativ ca urmare a ordinului autorităţii sanitare sau măsurilor de închidere. Compensarea se plăteşte direct locatorului, doar dacă se acordă o reducere (până la 50%) chiriaşului. Astfel, dacă locatorul acordă o reducere de 50%, va beneficia de restul de 50% din plan. Dacă nu se acordă nicio reducere, chiriaşul poate amâna plata chiriei până la 24 luni.

2.      Costuri fixe neacoperite introduse la jumătatea lunii decembrie – în special pentru industria ospitalieră

·         planul este acordat în perioada 1 aprilie 2020 – 31 decembrie 2021 pentru toate activităţile cu o reducere a cifrei de afaceri de cel puţin 40%

·         suma este calculată ca reducere procentuală a cifrei de afaceri în perioada eligibilă din 2020 sau 2021 comparativ cu 2019,

·         ajutorul maxim este de 10% din reducerea cifrei de afaceri,

·         până în prezent, companiile au putut solicita ajutor pentru perioada aprilie-octombrie, de maximum 200.000 EUR (plan de minimis), în a doua jumătate a lunii februarie, se va implementa noul plan (cu limite şi condiţii conform ultimului amendament TFEU).

 

 

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

–          Ajutoarele ajung prea târziu – ajutor pentru costuri chirii (introduse în august, costuri fixe neacoperite,

–          Ajutorul este insuficient – primul ajutor (kurzarbeit) nu a acoperit toate costurile angajatului, în special în perioada în care compania este închisă sau activitatea sa este restricţionată (timp de 6 luni de la începerea pandemiei),

–          Ajutorul nu este accesibil – în special pentru restaurante, locatorii nu sunt dispuşi să acorde reduceri,

–          Cea mai mare problemă este lichiditatea – Primul ajutor, ajutorul pentru costuri chirie merge la angajaţi şi locatori,

–          Datorită problemelor de lichidităţi şi neplăţilor, nu sunt eligibile pentru ajutor

Slovenia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–          Amânări plăţi împrumuturi, alte instrumente financiare, din martie

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–          Finanţarea 80% din salariile munictorilor care aşteaptă acasă, de la jumătatea lunii martie

–          Finanţarea 0,6% costurilor fixe lunare anuale ale companiilor cu profit redus cu 30 – 70%,

–          Finanţarea 1,2% costurilor fixe lunare anuale ale companiilor cu profit redus cu peste 70%, cu unele restricţii din octombrie

Alte forme de ajutor:

–          Tichete ospitalitate pentru toţi cetăţenii, 200 € per adult, 50 € per copil, valabile în unităţile de cazare din iunie

–          Tichete pentru agenţiile turistice, dreptul de a returna sumele plătite după 12 luni (plătite în perioada epidemiei) din martie

Spania Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–          În perioada stării de alertă, un locator putea scuti de la plata chiriei 4 luni spre a se plăti eşalonat în următorii 2 ani.

–          Sectorul ospitalier a beneficiar de diferite reduceri la costul apei şi o oarecare flexibilitate la taxele uşoare de modificare a alimentării cu electricitate gratuit.

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–          S-au aplicat linii de creditare garantate de stat pentru turism şi industria ospitalieră precum şi linii de creditare directe pentru IMMuri şi microîntreprinderi.

–          În perioada stării de alertă, plăţile de ipoteci nu au fost solicitate, oferind posibilitatea de amânare la plată.

 

 

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–   Regulamentul de angajare temporară în caz de forţă majoră nu a afectat economiile publice de şomaj astfel că nu a afectat pensionările la viitoarele subvenţii de şomaj.

Măsuri fiscale:

–   Sectorul ospitalier a obţinut o amânare a plăţii impozitului municipal şi deduceri de până la 75% pentru spaţiile de consum exterioare.

Suedia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–          Măsură pozitivă: ajutor pentru costurile fixe bazate pe pierderea înregistrată de cifra de afaceri.

–          Termenii de calificare/descalificare şi nivelul de indemnizare s-a modificat în timp.

–          Însă, cea mai dezavantajoasă modificare a fost aceea că pragul unei potenţiale compensări a mers de la în perioada martie-mai  până la € 8 milioane în perioada iunie-iulie (întreaga perioadă) după care € 30 milioane în August-Februarie (această perioadă a fost doar anunţată, nu decisă).

–          Aceasta exclude efectiv în special lanţurile hoteliere mai mari, afectând concurenţa şi provocând o rată mai mare a şomajului.

–          Aceasta este direct legată de articolul prin care s-a realizat notificarea: în primul caz, a fost Art. 107(2)(b) TFEU iar în ultimul “cadrul temporar”

–          Indiferent de articolul care trebuie aplicat, este esenţial ca pragul să fie readus la nivelul iniţial.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent

–          Majoritatea companiilor din industria ospitalieră şi turism din Suedia nu prezintă deficit timp de 10 luni.

–          Multe măsuri de sprijin economic decise la începutul crizei Corona (martie-mai) au avut un efect de uşurare salvând multe companii şi locuri de muncă.

–          Majoritatea însă au expirat în vară, nefiind cazul crizei economice din industria ospitalieră şi turism.

–          Trebuie menţionat de asemenea că, deşi măsurile de sprijin economic sub formă de programe de creditare garantate de stat şi amânări de plăţii fiscale se poate aplica pe termen scurt, pot fi periculoase pe termen lung dat fiind că cererea pierdută în perioada crizei Corona nu va fi compensată la finalul crizei

–          Problemă majoră: plata câtorva măsuri de sprijin economic care rămân nu ajung la companii datorită termenelor de prelucrare

–          Unele companii încă aşteaptă rambursarea pentru cererile depuse în iunie.

 

 

–     Măsurile economice (prelungiri) care au fost anunţate de către guvern vor necesita timpi de prelucrare semnificativi înainte de a se deschide pentru solicitare şi chiar mai mult timp (probabil nu înainte de martie) înainte să ajungă la angajatorii necesitanţi

Un factor de întârziere este, conform guvernului, procedurile de ajutor de stat UE.

Elveţia Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

–   Din 2021, întreprinderile pot solicita suplimentar un program pentru situaţii de dificultăţi (caz de rigoare). În cazul unei pierderi de cifră de afaceri documentate de 40% în ultimele 12 luni, întreprinderile sunt compensate cu contribuţii nerambursabile (max 20% din cifra de afaceri anuală medie din 2018 şi 2019) sau împrumuturi (max 25%).

Împrumuturi şi garanţii împrumut:

–   Guvernul a introdus un program special de împrumut covid împreună cu industria bancară. Întreprinderile au ocazia să solicite credite uşor accesibile cu rata dobânzii zero în primul an. Creditele se vor rambursa în termen de 8 ani. Nu vor exista verificări majore pentru obţinerea împrumutului. Programul a avut drept scop asigurarea de lichidităţi companiilor şi îndeplinirea scopului acestora.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

–   Compensare pe termen scurt (Kurzarbeit). Acest program al pieţei muncii în curs ajută întreprinderile efectiv să îşi menţină angajaţii şi să menţină o rată a şomajului redusă.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent: Programul de împrumut şi planurile Kurzarbeit au fost coroborate, însă încă există multă incertitudine cu privire la cazurile de dificultate. Un alt dezavantaj al acestui program constă în diferenţele cantonale de implementare.

Regatul Unit Subvenţii directe şi compensarea costurilor fixe:

Subvenţiile variază la nivelul naţiunilor din Regatul Unit. În Anglia, s-au pus la dispoziţie subvenţii din aprilie în funcţie de dimensiunea proprietăţii (evaluate pri valoarea chiriei echivalente). Subvenţiile au fost de până la £25,000 pentru proprietăţile de dimensiuni medii. Nu s-au acordat subvenţii proprietăţilor cele mai mari. Din octombrie, s-a introdus o serie de subvenţii cu privire la nivelul restricţiilor implementate în regiunea de stat. Nivelul maxim al acestora era de £3,000 pe lună. În plus, s-a introdus o nouă subvenţie plătibilă o singură dată în ianuarie de până la £9,000 (proprietăţile mai mari au beneficiat această dată). Nu este clar cum se aplică regulamentul ajutorului de stat post-Brexit. Pentru activităţile care nu au la bază proprietăţi, există un fond separat distribuit la nivel local şi care include lanţul de livrare.

Împrumuturi şi garanţii împrumut: Există mai multe împrumuturi disponibile. Împrumuturile fără acoperire – până la £50,000. By se va plăti nicio taxă sau dobândă în primele 12 luni. Apoi se aplică o dobândă de 2,5% (100% garantat de guvern). Împrumuturile au fost puse la dispoziţie până la 6 ani însă s-a prelungit la 10 ani.

 

 

CBIL – credite şi finanţare până la £5 milioane pentru activităţi cu o cifră de afaceri sub £45 milioane. Guvernul garantează 80% din finanţare creditorului şi plăteşte dobânda şi orice taxe pentru primele 12 luni. Împrumuturile au fost disponibile până la 6 ani însă s-au prelungit la 10 ani (deşi majoritatea băncilor nu vor prelungi termenii).

CLBIL – împrumuturi până la £200 milioane până la 3 ani, 80% suportate de guvern. Pentru activităţile cu o cifră de afaceri de peste £45 milioane.

Indemnizaţii pentru salarii şi şomaj tehnic:

80% salariu (fără bacşişuri) indemnizaţie până la £2,500 pe lună pentru angajaţii în şomaj tehnic. Angajatorul trebuie să plătească impozit, contribuţii obligatorii la pensie şi indemnizaţii de concediu. În septembrie şi octombrie, s-a solicita companiilor să plătească 10% sau 20% din salariile angajaţilor.

Măsuri fiscale:

100% tarife afaceri (impozit pe proprietate) concediu pe 2020/21. TVA-ul s-a redus în iulie 2020 la 5%, se încheie la finalul lui martie 2021.

Alte forme de ajutor:

Au existat mai multe amânări fiscale care devin scadente în mare parte la finalul lunii martie 2021; guvernul a introdus o amânare la plată a chiriei pentru a proteja locatarii comerciali, s-a redactat codul de practică pentru a susţine negocierile însă a fost ineficient. Plăţile amânate se datorează la finalul lunii martie 2021.

Opinia dvs cu privire la măsurile aplicate până în prezent: Ajutorul pentru angajaţi a fost generos. Se pare că subvenţiile oferite au fost mai puţin generoase decât în alte state europene. Împrumuturile sunt binevenite însă dificil de negociat, iar termenii nu sunt întotdeauna la fel de utili ca intenţia guvernului. Ajutorul pentru chirie a fost virtual inexistent peste protecţia împotriva acţiunii şi rămâne cea mai mare problemă pentru evoluţia sectorului.