Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
e Detalii

Definitie IMM – 19.07.2010
 Definitie IMM

LEGE Nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii actualizata – 19.07.2010
 Lege 346 din 14 Iulie 2004 actualizata

Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale – 28.05.2008
 Descarca

HOTĂRÂRE Nr. 1280 din 13 august 2004 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004 – 2008 – 12.03.2008
ORDONANTA nr.27/26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii,cu modificarile ulteriorare, publicata in M.O. nr.88/31.01.2006 – 17.01.2007
LEGE Nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societăţile de microfinanţare – 28.08.2006
LEGE Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice – 28.08.2006
HOTĂRÂRE Nr. 1766 din 21 octombrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent – 28.08.2006

HOTĂRÂRE Nr. 290 din 2 martie 2006pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri. – 25.08.2006
 Hotarârea Guvernului României Nr. 290 din 2 martie 2006

L E G E privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilormici şi mijlocii – 25.08.2006
 LEGEA 346

LEGE Nr. 609 din 6 noiembrie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii. – 25.08.2006
 Legea nr. 609 din 6 noiembrie 2002

ORDONANŢĂ Nr. 60 din 22 august 2002pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii. – 25.08.2006
 Ordonanta Guvernului nr. 60 din 22 august 2002

HOTARARE Nr. 656 din 20 iunie 2002pentru acceptarea Cartei Europene pentru Intreprinderile Mici, adoptata la 13iunie 2000 – 25.08.2006
 HOTARARE Nr. 656 din 20 iunie 2002

HOTARARE Nr. 1021 din 25 iunie 2004pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae – 25.08.2006
 HOTARARE Nr. 1021 din 25 iunie 2004

Definitia IMM-urilor – 31.01.2006
 Descarca