Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – în calitate de beneficiar al proiectului „FORŢA – Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă”,  POSDRU/144/6.3/S/128914, a organizat joi, 10 septembrie 2015, ora 12:00, la Hotel Unirea, piaţa Unirii, Iaşi un eveniment de informare asupra rezultatelor obţinute până în prezent în cadrul proiectului şi diseminare a informaţiilor privind identificarea bunelor practici în promovarea egalităţii de şanse şi de gen, precum şi a modalităţilor de conciliere a vieţii personale cu cea profesională, de înlăturare a stereotipurilor şi a prejudecăţilor de gen.

Obiectivul general al proiectului „FORŢA – Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă” îl constituie promovarea principiului egalității de șanse și de gen pe fondul identificării, analizei și implementării bunelor practici europene în domeniu, în vederea creșterii ocupării în rândul femeilor și al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea și sprijinirea dezvoltării profesionale și antreprenoriale a acestora.

În cadrul prezentării proiectului au fost discutate rezultatele obţinute în urma analizei contextului local şi a schimbului de bune practici în materie de egalitate de şanse, dezvoltate la nivel naţional şi transnaţional.

De asemenea, au fost prezentate cursurile organizate în cadrul proiectului la nivelul regiunii Nord Est, respectiv:

–    Curs croitor îmbracăminte femei (nivel 2) , 2 grupe;-    Curs operator introducere, validare și prelucrare date (nivel 2) , 4 grupe;
–    Curs frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (nivel 2) , o grupă;
–    Curs lucrător în comerț (nivel 1) , 2 grupe;
–    Curs competențe antreprenoriale, 3 grupe.

Toate cursurile derulate în cadrul acestui proiect au fost autorizate ANC.