Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a organizat astăzi, 20 noiembrie 2020, cea de-aVIII-a Convenţie Naţională a CNIPMMR.

Reuniunea are loc o dată la patru ani și stabilește componența structurii de conducere a CNIPMMR. Astfel, pentru perioada 2020-2024, structura de conducere a CNIPMMR va fi următoarea:   

 1. Preşedinte al CNIPMMR: FLORIN JIANU.

2.  Preşedinte de onoare: Prof. Univ. Dr. OVIDIU Nicolescu.

3.  Prim-vicepreşedinți:

 • Filimon Marian, Prim-vicepreşedinte dezvoltare teritorială
 • Feneşan Augustin, Prim-vicepreşedinte dezvoltarea capacităţii instituţionale
 • Viţelaru Neculai, Prim-vicepreşedinte domeniul de dezvoltare patronală
 • Mintaş Ioan, Prim-vicepreşedinte strategie şi imagine

4. Secretar General al CNIPMMR: Fudulea Sterică.

5.  Vicepreşedinţii aleşi au fost următorii:

 • Miron Tibişor-Marian, Vicepreşedinte dezvoltare teritorială
 • Mureşan Marinel-Dănuţ, Vicepreşedinte finanţe şi fiscalitate
 • Rada Adrian, Vicepreşedinte dezvoltare sectorială şi promovarea afacerilor
 • Gropoşilă Iulian-Aurel, Vicepreşedinte educaţie, inovare şi fonduri europene
 • Kaya Sebahat , Vicepreşedinte relaţii internaţionale
 • Olariu Marius-Andrei, Vicepreşedinte muncă şi dialog social
 • Pîrvu Florea, Vicepreşedinte relaţii cu autorităţile publice şi alte organisme de drept public şi privat
 • Priceputu Vasilică, Vicepreşedinte agricultură
 • Coandă Elena, Vicepreşedinte antreprenoriat feminin
 • Oprea Radu-Adrian, Vicepreşedinte antreprenoriat de tineret
 • Duma Florin-Romeo, Vicepreşedinte mediu şi dezvoltare sustenabilă
 • Luca Dumitru, Vicepreşedinte turism şi servicii

6. Vicepreşedinţii de drept ai CNIPMMR sunt, potrivit prevederilor statutare preşedinţii federaţiilor regionale şi sectoriale afiliate la CNIPMMR, următorii:

 • Radu Bălănean, Președinte al Federației Patronale a IMM-urilor din Regiunea Centru;
 • Mircea Purcaru, Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM-urilor Vest;
 • Corneliu Tănase, Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM-urilor Bucureşti Ilfov;
 • Valentin Cristea, Preşedinte al Federaţiei Patronatelor din Regiunea Oltenia;
 • Cristian Ignea, Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM – Muntenia;
 • Sorin Minea, Preşedinte al Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară, reprezentativăla nivel sectorial;
 • Zoitanu Raluca, Președinte al Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie.

7. Membrii Consiliului Permanent aleşi au fost:

 • Saygo Valentina
 • Cozma Gabriel-Ştefan
 • Davidescu Ştefan
 • Urîtu Daniel
 • Glişcă Ion
 • Orban Andrei
 • Roman Ion
 • Sîrbu Constantin
 • Barbu Daniel-Valentin
 • Neamţu Cristian-Corneliu
 • Doru Olimpia
 • Gheorghe Ovidiu-Nicolae

8. Senatul CNIPMMR

 • Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, președinte de onoare
 • Paraschiv Ionescu, membru de onoare
 • Mihai Deliu, membru de onoare
 • Ioan Pițurescu, membru de onoare

În cadrul celei de-a VIII-a ediție a Convenției Naționale a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a fost votată și STRATEGIA CNIPMMR 2020-2024 care vine cu o serie de acțiuni concrete de dezvoltare a organizației pe o serie de paliere importante având patru mari obiective:

 1. Consolidarea capacității administrative și instituționale și menținerea reprezentativității naționale a organizației
 2. Promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional
 3. Constituirea unei imagini consolidate a CNIPMMR și sporirea gradului de vizibilitate a organizației
 4. Dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau din fonduri proprii, care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național și să faciliteze educația, accesul la finanțare, accesul la piețe și internaționalizare

Toate cele patru mari obiective vin cu 93 de acțiuni concrete de implementare ce vor fi întreprinse în următorii patru ani. Astfel, printre cele mai importante acțiuni din cadrul strategiei sunt înfiinţarea Ministerului Antreprenoriatului, Comerţului şi Digitalizării, Programul ROMÂNIA TECH NATION, o nouă strategie pentru IMM 2030, Aplicarea „Testului IMM”  în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, înfiinţarea liceelor de antreprenoriat sau introducerea unui nou tip de societate – societatea cu răspundere limitată de exerciţiu  -SRL de Exerciţiu – pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 18 ani.